Tapiolan Hohka on saavuttanut Platinum-tason LEED-sertifikaatin

Revontulenkuja 1 eli Tapiolan Hohka saavutti käyttövaiheen LEED-ympäristösertifikaatin Platinum-tasoisena joulukuussa 2022. Kyseessä on vasta Suomen toinen LEED Operations and Maintenance: Existing Buildings v4 Platinum-sertifikaatti. Raksystems Green Building Services -divisioona toteutti kohteen sertifioinnin uusimisen konsultoinnin, jotta sertifiointiprosessi saatiin vietyä maaliin onnistuneesti.

Uudelleensertifiointi huolellisen dokumentoinnin avulla

LähiTapiolan omistamaan Tapiolan Hohkaan toteutettiin 2022 aikana LEED-sertifikaatin uudelleensertifiointiprosessi. Alun perin kiinteistö on valmistunut vuonna 2011, josta lähtien on tehty pitkäjänteistä työtä rakennuksen ympäristökuormituksen ja energiankulutuksen vähentämiseksi.

LEED on yhdysvaltalainen sertifiointijärjestelmä, joka arvioi kattavasti kestävän kehityksen ratkaisuja rakentamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa. Sertifikaatti toimii kolmannen osapuolen antamana laatuleimana, jonka myöntää rakennukselle U.S. Green Building Council® (USGBC®). Globaalisti LEED on maailman suosituin ympäristösertifiointi.

Kun sertifiointia haetaan rakennuksen käyttövaiheelle, keskittyy mittaaminen ja ympäristöystävällisyyden tarkastelu kiinteistön kestävään ylläpitoon. Sertifioinnin tarkoituksena on kannustaa kiinteistöä ympäristöystävälliseen ja -tehokkaaseen toimintaan ja se myös mahdollistaa ja kannustaa jatkuvaan seurantaan ja kehitykseen. Tapiolan Hohka saavuttikin sertifioinnin uusimisen pitkälti jo olemassa olevan huolellisen dokumentoinnin ja käytössä olevien toimintamallien avulla.

Ylläpidon ja toiminnan seuraamista kolmen kuukauden ajan

Olemassa olevilla kiinteistöillä tarkastellaan muun muassa energia- ja vedenkulutusta, käyttäjätyytyväisyyttä, jätetietoja, työmatkaliikennettä ja sisäolosuhteita. Sertifioinnin uusimisprosessin aikana kiinteistön ylläpitoa ja toimintaa arvioitiin kolmen kuukauden ajan.

Sertifiointiprosessin aikana seurattiin rakennuksen jätteiden kierrätysastetta ja kehitettiin kiinteistön ylläpidon toimintamalleja. Osana prosessia toteutettiin myös muun muassa energiakatselmus, vesikalusteiden virtaamasäätöjä sekä käyttäjäkysely. Käyttäjätyytyväisyyteen ja sen parantamiseen on kiinnitetty paljon huomiota jo rakennuksen valmistumisesta asti, mistä hyödyttiin myös sertifiointiprosessissa.

Korkein mahdollinen sertifioinnin taso

Prosessin päätteeksi kiinteistö saavutti käyttövaiheen korkeimman mahdollisen Platinum-tasoisen LEED-ympäristösertifikaatin. Sertifiointi saavutettiin vaativalla LEED EB v4-järsestelmällä se on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen täytyy hakea sertifioinnin uusimista.

LEED-sertifioinnit ovat LähiTapiola Kiinteistövarainhoidolle yksi konkreettinen keino päästä yhtiön asettamiin päästötavoitteisiin. LähiTapiola onkin asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali hallinnoimiensa kiinteistöjen energiankulutuksen osalta vuoteen 2025 mennessä.

 ”Platina-tason sertifiointi haastavalla LEED EB v4- järjestelmällä on erittäin hieno saavutus. Olemassa olevat toimintamallit, rakennuksen korkea energiatehokkuus, aktiiviset käyttäjät ja aikaisemman LEED-sertifioinnin yhteydessä tehdyt toimet mahdollistivat korkean tavoitteen asettamisen. Tapiolan Hohka saavutti myös uusia LEED-innovaatiopisteitä, jotka auttoivat tavoitteen saavuttamisessa. Viisi vuotta sitten saavutettu Gold-sertifiointi saatiin nostettua nyt uudelleensertifioinnin yhteydessä korkeimpaan mahdolliseen Platina-tasoon, mikä kruunasi hienon projektin”, kertoo Raksystems GBS:n asiantuntija ja sertifiointiprojektista vastannut Mikael Nyländen.