Susteran liiketoiminnan ydin on luoda vaikuttavuutta

Olemme kestävän kiinteistöliiketoiminnan johtava asiantuntija, jonka ydinajatuksena on auttaa asiakkaita vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden ja kunnon parantamisessa. Yrityksemme liiketoiminnan ydin on luoda yli 700 asiantuntijan voimin palveluidemme avulla pysyvää, positiivista muutosta kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Vaikuttavuus on Susteran liiketoiminnan ytimessä.

Me Susteralla olemme jatkaneet kuluneen vuoden aikana kunnianhimoisesti vastuullisuus- ja vaikuttavuustyötämme pääomistajamme Trill Impactin kannustamana.

Otimme työssämme isoja harppauksia eteenpäin, kun lähdimme Suomen liiketoimintojen kanssa konkretisoimaan palveluidemme vaikuttavuutta. Työtä edistettiin koko henkilöstön voimin jalkauttamalla se tiimipäälliköiden koulutusten jälkeen asiantuntijatasolle.

Työryhmissä saimme konkretisoitua asiantuntijapalveluiden merkittävyyttä ja vaikuttavuutta ja sovittua johtamiseen konkreettiset mittarit.

Mistä vaikuttavuus Susteralla syntyy?

Vaikuttavuustyöskentelyn lopputuloksena saimme konkretisoitua palveluidemme vaikuttavuuden kolmeen eri kategoriaan:

1. Vähennämme asiakkaidemme päästöjä

Rakennettu ympäristö aiheuttaa lähes 40 % maailman ilmastopäästöistä. Tunnistamme asiantuntijapalveluidemme kautta kiinteistöjen energiansäästöpotentiaalin sekä teemme kiinteistöihin energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Näiden avulla asiakkaamme saavat aikaiseksi merkittäviä päästövähennyksiä. Lisäksi autamme asiakkaitamme välttämään päästöjen syntymistä rakennushankkeiden aikaisen hiilijalanjälkiohjauksen sekä Geolo-lämmöntuotantoratkaisun avulla.

Tätä vaikuttavuuden osa-aluetta voimme kutsua positiiviseksi hiilikädenjäljeksemme (tCO2e).  

2. Varmistamme turvalliset ja terveelliset kiinteistöt

Ihmiset viettävät sisätiloissa jopa 90 % ajastaan, jolloin kiinteistöjen turvallisuus ja terveellisyys ovat merkittävässä asemassa ihmisten hyvinvointia ajatellen. Asiantuntijamme toteuttavat niin kuluttaja- kuin yrityspuolelle laaja-alaisia kiinteistöjen kuntotutkimuksia ja -tarkastuksia, joilla saamme selville kiinteistöjen mahdolliset ongelmakohdat. Teemme kiinteistöihin erilaisia suunnittelutoimeksiantoja ja korjauksia, joiden avulla voimme ennakoivasti varmistaa kiinteistöjen käyttäjien turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Tätä vaikuttavuuden osa-aluetta voimme kutsua hyvinvointikädenjäljeksemme (hlö).

3. Autamme asiakkaitamme varmistamaan kestävän liiketoiminnan

Kiinteistöjen suunnitelmallinen ja ennakoiva kunnossapito säästää kiinteistönomistajan rahaa arviolta 25 % verrattuna tilanteeseen, jossa kunnossapitoa ei ole ennakoitu. Autamme asiantuntijapalveluidemme avulla tunnistamaan kiinteistöjen ongelmakohdat ja ennakoimaan niihin erilaisten suunnittelutoimeksiantojen ja korjaustoimenpiteiden avulla. Suunnitelmallinen kunnossapito lyhentää lisäksi kiinteistöjen korjausvelkaa, joka on Suomessa kasvava ongelma. Toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden kautta asiakkaamme säästävät puolestaan energiakustannuksissa.

Tätä edellisiin kohtiin linkittyvää ja asiakkaiden rahan säästöön johtavaa vaikuttavuuden osa-aluetta voimme kutsua puolestaan säästökädenjäljeksemme (M€).

Tiedon lisääminen ja työllistäminen ovat osa vaikuttavuuttamme

Palveluidemme vaikuttavuuden lisäksi toiminnallamme on merkittävää vaikuttavuutta esimerkiksi tiedon lisäämisen ja työllistämisen kautta. Asiantuntijaorganisaationa yksi velvollisuutemme on jakaa tietoa ja ymmärrystä vastuullisesta kiinteistönpidosta eri sidosryhmillemme.

Näin voimme välillisesti vaikuttaa ajattelu- ja toimintatapoihin sekä saada aikaan merkittävää muutosta ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Jatkossa vaikuttavuustyöskentelymme tulee olemaan osa kokonaisvaltaista vastuullisuustyötämme. Tulemme jatkossa asettamaan tavoitteet ja seuraamaan säännöllisesti edellä kuvattua vaikuttavuuden kehitystä määrittelemiemme mittareiden avulla.

Kirjoittaja


Lue myös

Vaikuttavuus on Susteran liiketoiminnan ytimessä.

Susteran liiketoiminnan ydin on luoda vaikuttavuutta

Liiketoimintamme ydin on luoda palveluidemme avulla pysyvää, positiivista muutosta kiinteistöjen ja niiden käyttäjien hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.