Olennaisuusanalyysi auttoi tunnistamaan Raksystemsin tärkeimmät vastuullisuustyön kehityskohteet

Toteutimme alkukeväästä vastuullisuustyön pohjaksi olennaisuusanalyysin, jonka tavoitteena oli tunnistaa yrityksemme vastuullisuuden kannalta merkityksellisimpiä kehityskohteita ja asettaa ne tärkeys- sekä kriittisyysjärjestykseen. Olennaisuusanalyysi tehtiin yhdessä vastuullisuustyöryhmämme sekä pääomistaja Trill Impactin kanssa. Tulosten pohjalta meidän on mahdollista suunnata tekemistämme sinne, mikä on yrityksemme ja sidosryhmiemme kannalta tärkeintä juuri nyt mutta toisaalta tunnistaa myös pidemmän tähtäimen tarpeita.

Olennaisuusanalyysin tulokset

Olemme tunnistaneet Raksystemsin vastuullisuuden kolmeen eri osa-alueeseen; kiinteistöjen, ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Käytimme samaa jaottelua olennaisuusanalyysiä tehdessämme, koska koemme, että näihin teemoihin panostamalla voimme tuottaa eniten lisäarvoa sidosryhmillemme.

 1. Kiinteistöjen hyvinvointi
  Vaikutamme palveluittemme avulla positiivisesti kiinteistöjen hyvinvointiin. Kehittääksemme palveluitamme yhä enemmän asiakkaittemme tarpeita vastaaviksi, tulee meidän pitää huolta hyvästä yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Tahdomme jakaa asiakkaillemme ymmärrystä ja tietotaitoa vastuullisesta kiinteistönpidosta esimerkiksi tarjoamalla heille koulutuksia.
 2. Ihmisten hyvinvointi
  Ammattitaitoiset ja työssään viihtyvät asiantuntijat turvaavat omalla työllään kiinteistöjen ja ympäristön hyvinvointia. Palvelemme yli 700 asiantuntijan voimin asiakkaitamme niin Pohjoismaissa kuin Euroopassa. Myös inspiroiva työkulttuuri ja korkea työtyytyväisyys ovat korkeimpia prioriteettejamme. Vaikka liiketoimintamme tavoitteena on luonnollisesti olla tuottavaa, teemme työtämme eettisesti hyväksytyillä toimintatavoilla vastuullisen arvoketjun kautta odottaen tätä samaa arvomaailmaa myös yhteistyökumppaneiltamme.
 3. Ympäristön hyvinvointi
  Autamme asiakkaitamme hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja tuemme luonnon monimuotoisuutta. Pyrimme myös saavuttamaan oman hiilineutraaliutemme vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteenamme on mitata Raksystemsin positiivista vaikutusta ympäristöön, ihmisiin sekä kiinteistöjen hyvinvointiin vuosittaisessa vastuullisuusraportissamme.

Jatkamme hyvää tekemäämme työtä taistellaksemme ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Paras mahdollinen tapa Raksystemsille on vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin palveluiden kautta. Tavoitteenamme on olla merkittävä myönteinen vaikuttaja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Hyvinä esimerkkeinä positiivisesta vaikuttamisesta palveluidemme kautta ovat esimerkiksi Geolo, energiaremontit sekä materiaalien uudelleenkäytettävyysasteen parantaminen.

Painopisteet tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Toteutimme olennaisuusanalyysin erikseen Suomessa ja Ruotsissa, koska Groupin sisällä molemmilla mailla on yhä hieman erilaiset lähtökohdat vastuullisuus- ja kehitystyöhön, mutta myös sidosryhmien odotukset olivat osittain eriäväiset. Pidimme kuitenkin pääpainopistealueet samoina.

Tunnistimme yhteensä kymmenen osa-aluetta, jotka kaikki edistävät osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja istuvat erinomaisesti hyvinvoivan kiinteistön, ihmisen ja ympäristön alle:

 1. Palveluiden jatkuva kehittäminen yhdessä sidosryhmiemme kanssa
 2. Tiedon ja ymmärryksen lisääminen vastuullisesta kiinteistönpidosta
 3. Positiivinen vaikuttaminen kiinteistöjen hyvinvointiin
 4. Henkilöstön hyvinvointi
 5. Inspiroiva yrityskulttuuri ja henkilöstön kehittymismahdollisuudet
 6. Vastuullinen ja eettinen liiketoiminta vastuullisen arvoketjun kautta
 7. Kannattava liiketoiminta ja taloudellinen kasvu
 8. Positiivinen vaikuttaminen palveluittemme avulla ympäristön hyvinvointiin
 9. Oma hiilijalanjälkemme
 10. Vastuullisuusraportointi ja EU-taksonomia

Olennaisuusanalyysi toteutettiin matriisikaaviota hyödyntäen. Selvitimme yrityksemme vastuullisuustyön kannalta tärkeimmät painopistealueet ja niiden vaikuttavuuden sidosryhmiimme ja liiketoimintaamme. Matriisi on jaettu kolmeen arviointialueeseen; monitorointi, jatkuva merkitys ja kriittinen painopistealue. Olennaisuusanalyysin tuloksena voimme todeta, että vastuullisuustyömme tärkein painopistealue on positiivinen vaikuttaminen kiinteistöjen hyvinvointiin.

Miten jatkamme tästä eteenpäin?

Prosessin seurauksena Raksystemsillä on selkeä tavoite parantaa kiinteistöjen hyvinvointia jatkossakin.

Olemme asettaneet konkreettisia mittareita ja tavoitteita saadaksemme aikaan mahdollisimman vaikuttavan lopputuloksen. Esittelemme tarkemmin asettamamme mittarit ja tavoitteet kevään 2023 lopussa julkaistavassa vastuullisuusraportissamme.

Tavoitteille määritellään työryhmät sekä vastuuhenkilöt, jotta työ jatkuu ja raportointi ja seuraaminen on säännöllistä.

Käymme ensimmäisenä kriittisimmiksi ja yrityksellemme tärkeimmiksi osa-alueiksi määrittelemiemme teemojen pariin, mutta emme missään nimessä saa unohtaa monitorointivaiheeseen asettamiamme teemoja. Koska kokonaisuus ratkaisee ja yhdessä asiakkaittemme ja sidosryhmiemme kanssa pääsemme parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen työssämme kiinteistöjen, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin saralla, työn tulee jatkossakin olla läpinäkyvää ja osallistavaa.